Algemeen

Alle onze producten munten uit door hun gunstige prijs/kwaliteit verhouding, hun design en comfort. Ieder onderdeel wordt uitvoerig getest en gecontroleerd aan het einde van het productieproces, zodat de kwaliteit kan worden gegarandeerd.

Wanneer echter het product niet gebruikt, getransporteerd, geïnstalleerd of opgeslagen wordt volgends de instructies van de fabrikant, dan zal de fabrikant ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product en/of de specificaties daarvan te wijzigen zonder voorafgaand bericht, en zonder de verplichting om eerdere versies van het product terug te nemen.

Belangrijk: wij raden aan dat de installatie door vakbekwame installateurs gebeurt.

Onderhoud

Voor de reiniging van uw cabine gebruikt u een spons of een doek met lauw water, eventueel met wat azijn. Wrijf nadien droog met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen, bleekproducten of antikalk-producten. Vele huishoudproducten bevatten zulke chemische stoffen zonder dat u het weet. Kunststof en chroom onderdelen van de cabine kunnen hierdoor worden beschadigd. Wij accepteren in geen geval de verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van zulke producten.

Belangrijk

Alvorens de cabine te monteren: lees de montage-instructies aandachtig. Zie de inhoud van de verschillende verpakkingen na, en zie na of alle onderdelen die op de lijsten staan aanwezig zijn. Kijk na of u het gepaste gereedschap bij de hand hebt. Voor de montage bent u het beste met 2 personen. Vergeet niet de beschermfolie van de douchebak, het dakje, de zijwanden en het hoekelement te verwijderen. Zorg dat de ondergrond waar u de cabine gaat plaatsen, vlak is en waterpas. Idem voor de zijwanden.

Garantie

De kwaliteit/garantie van het product wordt door de fabrikant gegarandeerd gedurende 24 maanden na uw aankoop-datum. Deze garantie dekt productiefouten bij alle gebruikte componenten en materialen. Installatie & vervoerskosten worden niet vergoed of worden voor kostprijs aan u door berekent. Bewaar aankoopbewijs, de montage-instructies en de quality-labels in de verschillende verpakkingen. Op alle producten van Douchecabine.nl zit 2 jaar garantie. Bedenk dat het volgende geldt, monteren is accepteren!

Voorwaarden

Controleer bij ontvangst van uw bestelling altijd goed de producten. Mocht er onverhoopt schade zijn ontstaan aan een van de artikelen uit uw bestelling, meld dit dan zo snel mogelijk binnen 48 uur wij proberen altijd binnen 24 uur uw schade melding in behandeling te nemen (uitgezonderd zon- en feestdagen). Hoe eerder u het meldt, des te eerder de schade kan worden opgelost. Wij verzoeken foto’s mee te sturen, zodat de schade kan worden beoordeeld.

Schadeclaims voor goederen die beschadigd of gebroken zijn worden niet geaccepteerd wanneer het product (b.v. douchebak |douchecabine| badmeubel etc.) reeds is geïnstalleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper en/of de installateur om het product te controleren alvorens het te monteren. De garantie blijft beperkt tot het product.

Eventuele andere kosten (bijv. waterschade) of verliezen of installatiekosten vallen buiten de garantie. De thermostaatkraan wordt in de fabriek afgesteld op 38˚C. Afhankelijk van de waterinstallatie is het mogelijk dat deze dient te worden bijgesteld (zie ook verder bij bediening)  Alle (ook de vooraf gemonteerde) wateraansluitingen dienen gecontroleerd te worden op lekkage voordat u het product in gebruik neemt.

De cabine/ badmeubel dient gemonteerd te worden volgens bijgevoegde instructies en volgens de regels van de kunst

Uitsluiting

Volgende zaken worden niet gedekt door de garantie:

Producten niet geïnstalleerd volgens de montage-instructies

Producten geïnstalleerd op een oneffen, niet afgewerkte, of instabiele vloer

Glasbreuk ten gevolge van verkeerde handeling tijdens montage of andere externe factoren

Niet functioneren van de cabine door teveel, te weinig of niet-constante druk.

(bijv. hydrofoorgroep), verkeerde aansluiting of niet geschikte warmwater productie.

Producten waaraan door de koper/installateur wijzigingen werden aangebracht.